MARTIN SABAKA a jeho STANICA SVET

Kreatívne centrum a expozícia diel pána Sabaku vo Východnej

Narodil sa 1.septembra 1925 vo Východnej (Slovensko). Po absolvovaní ľudovej školy odišiel ako učeň do Liptovského Mikuláša, kde sa vyučil obuvníkom. V rokoch 1945 až 1947 bol vojakom základnej vojenskej služby a po návrate pracoval až do roku 1962 ako obuvník. Odtiaľ odišiel pre zdravotné problémy a nastúpil ako skladník dopravy na vlakovú stanicu v Poprade. Tam pôsobil až do svojho odchodu do dôchodku v roku 1986. V roku 1950 sa oženil a vychoval so svojou ženu Evou dvoch synov.

Hľadal vyradené veci na odľahlej skládke a vytváral z nich osobité miniatúry hradov, zámkov, kostolov a sôch, ktoré výrazne kreatívne a farebne usporiadal a inštaloval v bezprostrednej blízkosti svojho domu. Za dlhých tridsať rokov vznikli v jeho galérii pod holým nebom desiatky pozoruhodných originálnych objektov. Okrem iného modely ikonických stavieb svetovej architektúry a sochárstva.

So svojím jedinečným dielom, ktorému nechýbajú zvláštne poetické kvality, sa stal jedným z európskych tvorcov art brut. Zomrel 3. januára 2016 a jeho veľké dielo, uložené v rodnej obci Východná čaká na revitalizáciu a sprístupnenie.

Desiatky artefaktov z recyklovaného materiálu pána Sabaku sú uložené v hale na Farme Východná a jej vedenie záslužne pracuje na projekte obnovy a záchrany diel tohto spontánneho sochára, ktorý nemá na Slovensku obdobu. Ambiciózny plán počíta s prezentáciou expozície už v roku 2023.

Popis projektu

STANICA SVET je netradičná a veľmi atraktívna expozícia diel pána Sabaku, ako umelca, rodáka z Východnej. Podstata tohto projektu je prebudenie kreativity, tvorivosti a vzájomná inšpirácia. Súčasťou výstavy navrhujeme kreatívne dielne pre návštevníkov bez ohľadu na vek. Malé deti aj seniori tu môžu veľmi intuitívne tvoriť diela z odpadových a stavebných materiálov. Návod ako na to, nám tu zanechal práve pán Martin Sabaka.

POSTUP ZÁCHRANY a REVITALIZÁCIE

Postup záchrany a revitalizace tvorby slovenského obuvníka, železničáře a neškoleného spontánního umělce pana Martina Sabaky (1925-2016) z Východné  směřuje k vytvoření trvalé prezentace jeho dochovaného architektonicko sochařského díla v umělecko-edukační expozici, přinášející nejen poznání jeho originální svérázné a jedinečné výtvarné autentické kreativity (vyvolání emočních i estetických zážitků návštěvníků), ale upozorňující velmi silně a přesvědčivě v druhém plánu (poznávací a výchovná funkce) na závažné globální ekologické problémy současnosti a to v souvislosti s postupující devastací přírody, úbytku nerostných surovin, ubývání lesů, negativních vlivů hromadné turistiky (uhlíková stopa), hromadění odpadů atd.

STANICA SVET MARTINA SABAKU NA FARMĚ VÝCHODNÁ

Vždyť pozoruhodná samotářská (soustavná třicetiletá činnost) neškoleného tvůrce pana Sabaky byla primárně zaměřena na improvizované druhotné využití či recyklaci již nepotřebného odpadu ze skládky. Jednalo se o každodení manuální, intelektuální, uměleckou, experimentální a evolutivní tvorbu, pronikající z uzavřeného intimního světa skromného a přemýšlivého autora do veřejného prostoru. Tento environmentální a tvořivý charakter činnosti jednotlivce, který se nestal po odchodu do důchodu pasivním subjektem společenských vztahů, tržních mechanismů, ale svébytným, hravým tvůrcem, schopným obývat krajinu svého domova zodpovědným a navíc i poetickým (!) způsobem je třeba využít k hlubšímu pochopení podstaty a důležitosti lidské kreativity a rovněž k překonání jistých stereotypů ve stávající ekologické výchově současné mladé generace a veřejnosti vůbec.

STANICA SVET MARTINA SABAKU NA FARMĚ VÝCHODNÁ

Cílem “projektu Sabaka” tedy není zdaleka jen prosté zakonzervování a muzeální vystavení jakési kuriozity či místní zvláštnosti, ale naopak aktivní a promyšlené upozornění na intaktně zachovaný soubor artefaktů, vycházejících ze základních lidských schopností jako je hravost a potřeba tvorby, které jsou civilizačními tlaky spotřební společnosti  zpravidla potlačovány.

...viac info

www.facebook.com/stanicasvet
Farma Východná, Východná 465
0949 860 944
info@farmavychodna.sk

Ďalšie možnosti, ktoré Vám ponúkame:
Ponúkame vám aj ďalšie doplnkové služby, ktoré si môžete navoliť podľa vášho želania:
– animátori, ktorí sa vám budú špeciálne venovať
– ozvučenie
– varenie gulášu
– opekačka, grilovanie
– nápoje, catering

Vytvoríme pre vás perfektnú tímovú aktivitu
Nenašli ste aktivitu, ktorá by bola pre vás tá pravá? Budeme radi, keď spoločne nájdeme aktivitu, ktorá spĺňa vaše predstavy a ciele vašej akcie – porozprávajte sa s naším tímom a zaistíme, aby sme pre vás pripravili aktivitu, ktorá bude vášmu tímu vyhovovať čo najlepšie.

Okrem skvelých zážitkov si najlepší tím odnesie aj špeciálne ocenenia v hodnote 100€.
Hybajte na teambuilding na našu farmu a my sa postaráme, že sa nebudete nudiť a prežijete zábavný a originálny deň.

V prípade záujmu o cenovú ponuku nás môžete kontaktovať cez kontaktný formulár

Projekty rozvoja

Investície do ŠVR v podniku Farma Východná